Tag: Cước câu cá giá bao nhiêu một bộ

CƯỚC LINK BELED ĐỨC, DÙNG LÀM LINK

Cước link Beled Đức, dùng làm link Model: LINK Beled Hãng: Đức Cước câu cá , Cước Link độ dai cao, ko giãn, màu xanh nhạt chịu tải: số 2.5 (0.26)- 22kg Độ giãn: ko co giãn, ít soăn, ít sước chống soắn, sước dài: 1 quận 50m Sử dụng: làm cước trục, link Loại: mới Phù hợp sử dụng nước ngọt, nước lợ và ...

CƯỚC CÂU CÁ , CƯỚC CÂU NHẬT BẢN VARIVAS GAME 150M

Model: VARIVASGame Hãng: Japan Cước câu cá , Cước trục, Link độ dai cao, ko giãn, màu xanh nhạt chịu tải: số 3.0 (0.286)- 14 Độ giãn: ko co giãn, ít soăn, ít sước chống soắn, sước dài: 1 quận 150m Màu: Trắng Sử dụng: làm cước trục, link Loại: mới Phù hợp sử dụng nước ngọt, nước lợ và nước mặn

CƯỚC CÂU NHẬT BẢN VARIVAS VERMAX STRONG 150M

Model: VARIVASVermax Hãng: Japan Cước câu cá , Cước trục, Link độ dai cao, ko giãn, màu trắng nhạt chịu tải: số 3.0 (0.286)- 14 Độ giãn: ko co giãn, ít soăn, ít sước chống soắn, sước dài: 1 quận 150m Màu: Trắng Sử dụng: làm cước trục, link Loại: mới Phù hợp sử dụng nước ngọt, nước lợ và nước mặn

CƯỚC CÂU NHẬT BẢN VARIVAS VERMAX VLS 150M

Model: VARIVASVLS Hãng: Japan Cước câu cá , Cước trục, Link độ dai cao, ko giãn, màu vàng nhạt chịu tải: số 3.0 (0.286)- 14 Độ giãn: ko co giãn, ít soăn, ít sước chống soắn, sước dài: 1 quận 150m Màu: vàng nhạt Sử dụng: làm cước trục, link Loại: mới Phù hợp sử dụng nước ngọt, nước lợ và nước mặn

CƯỚC CÂU NHẬT BẢN VARIVAS COVER BREAKER VLS 100M

Model: VARIVASCOVER Hãng: Japan Cước câu cá , Cước trục, Link độ dai cao, ko giãn, màu xám chịu tải: số 3.0 (0.286)- 14 Độ giãn: ko co giãn, ít soăn, ít sước chống soắn, sước dài: 1 quận 100m Màu: xám Sử dụng: làm cước trục, link Loại: mới Phù hợp sử dụng nước ngọt, nước lợ và nước mặn

Cước câu cá , Cước trục 7 màu A6 600m

Model: CUOCA6 Hãng: Cước câu cá , Cước trục, Link độ dai cao, ko giãn, màu xanh nhạt chịu tải: chịu tải cao Độ giãn: ko co giãn, ít soăn, ít sước chống soắn, sước dài: 1 quận 600m Sử dụng: làm cước trục Loại: mới Phù hợp sử dụng nước ngọt, nước lợ và nước mặn