Lưỡi câu cá

LƯỠI CÂU LỤC, LƯỠI LỤC NGẠNH TỲ TAY MỀM ĐẸP,

Hãng: VN Chủng loại: Lưỡi lục có ngạnh Màu: Kích thước: 6.7.8.9. "Chất liệu Thép Tốt Đa dạng " thích hợp câu lục bềnh, hoặc tỳ nhẹ săn chép, chôi …

LƯỠI CÂU CÁ, LƯỠI CÂU LỤC TAY MỀM ĐẸP

Hãng: VN Chủng loại: Lưỡi lục dáng mèo Màu: Kích thước: 6.7.8.9. "Chất liệu Thép Tốt Đa dạng " thích hợp câu lục bềnh, hoặc tỳ nhẹ

LƯỠI CÂU CÁ, LƯỠI CÂU LỤC DÁNG THÚNG, TAY MỀM

Hãng: VN Chủng loại: Lưỡi câu lục Màu: Kích thước: 6.7.8.9. "Chất liệu Thép Tốt Đa dạng " thích hợp câu lục bềnh, hoặc tỳ nhẹ Thép tốt, ko mất mũi khi câu

LƯỠI LỤC LÒ XO, LƯỠI LỤC DÁNG MÈO, BỀNH 8

Hãng: VN Chủng loại: Lưỡi câu lục bềnh Màu: Kích thước: 6.7.8.9. "Chất liệu Thép lò xo ram trong lò đúng nhiệt độ chuẩn Đa dạng " thích hợp câu lục bềnh, hoặc tỳ nhẹ Thép lò xo tốt, không mất mũi khi câu

LƯỠI CÂU LỤC HOA THỊ, DÁNG MÈO, THÚNG SOÀI,..7.8.9

Hãng: VN nút buộc hình hoa thị chống mất form lưỡi khi câu Chủng loại: Lưỡi câu lục bềnh, tỳ Màu: thép sáng trắng không rỉ theo thời gian Kích thước: 6.7.8.9.10.11 "Chất liệu Thép lò xo ram trong lò đúng nhiệt độ chuẩn Đa dạng " thích hợp câu lục bềnh, tỳ Thép lò xo tốt, không mất mũi khi câu

LƯỠI CÂU LỤC ĐỒNG VÀNG ĐẸP

Hãng: VN Chủng loại: Lưỡi câu lục Màu: vàng Kích thước: 6.7.8.9. "Chất liệu Thép Tốt Đa dạng " thích hợp câu lục bềnh, hoặc tỳ nhẹ